Over Clarissima Capital

Introductie

De betekenis van Clarissima (Latijn: schitterende ster/briljante ster) geeft al aan wat ons doel is. De visie van Clarissima Capital is om de bedrijven waarin het participeert (wederom) te kunnen laten uitgroeien tot briljante rijzende sterren.

Clarissima Capital, gestart in 2014, is een onafhankelijke participatie maatschappij opgericht door twee ondernemers, die ondernemers terzijde staat bij de verbetering van de strategische focus, operationele performance en/of (internationale) groei.
Deze ondernemers met inmiddels een opgebouwde staat van dienst in het operationeel leiden van bedrijven in de IT en telecom branche, Erwin Rooymans en Roy Molenaar, worden bijgestaan door Guido Nienhaus als venture partner met een jarenlange ervaring in het oplossen van strategische kernvraagstukken op het gebied van Finance.

Met name eigen middelen en/of middelen van vaste partners worden geïnvesteerd zodat snel beslissingen kunnen worden genomen. Naast kapitaal stelt Clarissima Capital middels haar partners en haar netwerk kennis en ervaring ter beschikking.
Bij Clarissima Capital kiest U om met ondernemers samen te werken die zowel geleerd hebben van het eigenstandig opzetten van een onderneming in zowel het binnen- als het buitenland, via buy en build strategie reeds tot een aantal exits zijn gekomen en door diverse participaties ervaring hebben met het invullen van de gewenste governance structuren.

 

Investeringsfocus

De visie van Clarissima is om de bedrijven waarin het participeert (wederom) te kunnen laten uitgroeien tot Brilliant rising stars. Het gaat hierbij om het realiseren van de groeiambities of waardeverbetering door een strategische turnaround.

Groei

De focus ligt op begrijpelijke softwarebedrijven met een helder groeiplan, met een duidelijk toekomstperspectief en op zoek naar actieve ondersteuning op strategisch, operationeel en financieel vlak. Waarde wordt toegevoegd door kennis en ervaring in te brengen op het gebied van strategie en ondernemerschap, technologie, commercie en sturing op financiële managementinformatie en financiële parameters (winst, kasstromen, solvabiliteit en liquiditeit).

Strategische Turnaround

Is er voldoende nagedacht over de strategische positie in de markt. Moet men nog wel (en alleen maar) in deze markt actief zijn? En zo ja, op welke manier? Voldoet het product/concept nog wel aan de eisen van de klant? Wat is haar behoefte? Wat zijn de USP's? Is de klant daar voldoende van doordrongen? Kampen we niet met een te zwak accountmanagement (weinig sales gericht) of een ineffectief sales team?

In Strategische Turnaround trajecten ligt de focus op waardeverbetering. Er is geen sprake van acute liquiditeitsproblemen; dit geeft de organisatie de kans om structurele en duurzame verbeteringen in haar strategie en operatie door te voeren. Een combinatie van leiderschap, slimme strategie & tactieken en financiële scherpzinnigheid is de sleutel tot het succesvol ontwerpen en implementeren van een waardevermeerderingtraject.

 

Doelgroep

  • Clarissima Capital richt zich op ondernemingen met een omzet vanaf EUR 1 miljoen.
  • Participaties van Clarissima Capital hebben in de regel een innovatief karakter.
  • De focus van Clarissima Capital ligt op bedrijven met hun hoofdvestiging in Nederland.
  • In potentie moet het bedrijf kunnen uitgroeien naar een positie als markt leider / toonaangevende speler op de markt.
  • Clarissima Capital neemt tenminste een significant belang in haar participaties.
  • Clarissima Capital investeert via later-stage groei kapitaal proposities en management buy-outs.
  • De exit horizon ligt over het algemeen tussen de 4 en de 6 jaar.
 

Investment team

 
Erwin Rooymans
Partner & ondernemer

Specialisatie: Informatie Technologie en Strategie

Erwin is een ervaren ondernemer die al diverse succesvolle ondernemingen in de IT en e-commerce sector heeft opgericht en gemanaged. Ondernemingen met vooral ook een focus op innovatie. Zo bouwde hij NetMatch, een IT specialist in de reisindustrie, uit van eenmanszaak naar marktleider in Europa. Daarnaast is hij in Roemenië, direct na toetreding tot de Europese unie, een IT near-shoring bedrijf gestart.

In 2004 verwierf Erwin samen met een business partner Vakantiereiswijzer.nl en transformeerde het naar Zoover.nl, marktleider op het gebied van customer reviews voor reisaccommodaties, met diverse buitenlandse sites en vestigingen. Medio 2007 werd Weeronline.nl verworven en verder uitgebouwd. In 2012 heeft hij zijn aandelen in beide bedrijven verkocht aan Tomorrow Focus.

Erwin heeft gestudeerd in Tilburg aan de Nationale Hogeschool voor Toerisme en Verkeer en vervolgens Management en Organisatie aan de Universiteit van Tilburg

linkedin.com/in/erwinrooymans


 
Roy Molenaar
Partner & ondernemer

Specialisatie: Commercie en strategie

Roy vervulde al vroeg in zijn carrière een senior managementfunctie bij Phone house (zakelijk). Omdat Roy ondernemerszin in zijn genen heeft, besloot hij om in 2002 MBC telecom mee op te richten, waar hij de functie van commercieel directeur op zich nam. MBC is een telecommunicatiebedrijf voor de zakelijke markt.

In 2014 heeft Roy via een management-buy-out zijn aandelen in MBC verkocht.

Momenteel heeft Roy participaties in een traiteursonderneming Foodware met twee vestigingen in Amsterdam en een payrollonderneming - One Payroll.

linkedin.com/in/roymolenaar


 
Guido Nienhaus
Venture Partner & ondernemer

Specialisatie: strategische kernvraagstukken op het gebied van Finance

Guido is inmiddels ruim tien jaar als zelfstandig Corporate Finance adviseur actief waarbij de focus met name ligt op ondernemingen in 'mens & kennis' intensieve sectoren zoals services, software, telecom en healthcare. Hij ondersteunt ondernemers bij strategische vraagstukken en het uitvoeren van Buy & Build trajecten. Voordat hij actief was in de Corporate Finance was hij analist bij het IBM Pensioenfonds en bij HAL Capital Management.

Guido heeft bedrijfseconomie gestudeerd in Tilburg (KUB) en Antwerpen (UFSIA) en daarnaast aan de VU een aantal aanvullende opleidingen (RBA, CFM, CMA) gevolgd.

 

Contact

Clarissima Capital
De Lairessestraat 62-hs
1071 PD Amsterdam, Nederland
+31 (0)88 7779988